Oddlužení, vs exekuce, mýty a fakta díl 2.

Podmínky vstupu do oddlužení se zjednodušily, nejistota naopak vzrostla

Po poslední novelizaci je sice insolvenční zákon jednodušší, značná nejistota však panuje nad samotným výsledkem oddlužení. Na tento fakt poukazuje i řada neziskových organizací. Soud totiž musí nově zkoumat, zda se dlužník dostatečně snažil – tedy zda splácel v rámci svých možností a schopností co nejvíce. Pojem dostatečná snaha je však značně nejasný a jeho výkladů může být více.

Pojem dostatečná snaha je však značně nejasný. Komu se nakonec vyplatí sázka na nejistotu zjistíme nejdříve za 5 let

Zavedená soudní praxe již pracuje s tzv. fikcí. Například během zkoumání obvyklé výše příjmu otce při určování výživného, kdy otec uvádí, že se dostatečně snaží, ale nemůže najít lépe placené zaměstnání. Soud si z Úřadu práce vyžádá nabídky volných pracovních míst, relevantních k věku, vzdělání a praxi zkoumané osoby. Podle odpovídajících nabídek vypočítá potenciální příjem, který je označen jako dosažitelný.

Tato praxe může být reálně aplikována i při zkoumání insolvenčního soudu, zda se dlužník po celou dobu procesu oddlužení dostatečně snažil a vyvinul maximální úsilí k zaplacení co největší částky dluhu. Což mimo jiné také znamená, že je zaměstnán na pozici odpovídající jeho kvalifikaci, a nikoliv pouze formálně, za nižší plat.

Stát by se tedy mohlo i to, že soud provede takový důkaz srovnáním. Na základě zprávy z Úřadu práce může dojít k závěru, že dlužník dostatečné úsilí k získání lépe placeného místa nevynaložil a oddlužení pak může být z tohoto důvodu zrušeno, a to jak v průběhu, tak i po uplynutí lhůty.

Jak oddlužení souvisí s mobiliární exekucí?

Exekutor po dobu celého insolvenčního řízení s dlužníkem zcela běžně provádí také soupis movitého majetku (vybavení bytu, domu, zahrady). Nejedná se však pouze o věci dlužníka, ale také o věci jeho blízkých, u kterých dlužník, byť i jen občasně přebývá. Exekutor soupis dělá právě proto, že nemalé procento rozhodnutí o oddlužení je z důvodů porušení podmínek zrušeno.

Problémem je, že mezi soupisem movitých věcí a případným zrušením oddlužení uplyne více než 30 dnů, což je lhůta pro prokázání, že majetek v soupisu movitých věcí nepatří dlužníkovi. Důvody, proč blízcí dlužníka v oddlužení obvykle nepodávají žádosti o vyškrtnutí ze soupisu včas, jsou obvykle dva:

 • Prvním důvodem je mylný pocit bezpečí, kdy jsou všemi v okolí ujišťováni, že v oddlužení skutečně nemůže exekutor sepsané věci prodat.
 • Druhým důvodem je skutečnost, že blízcí dlužníka obvykle nemají k mnoha věcem z domácnosti doklady o koupi na své jméno.

Pokud je oddlužení v následné době z jakéhokoliv důvodu zrušeno, přichází na scénu opět exekutor. Nyní však může se sepsaným majetkem rovnou nakládat a vydražit jej, protože 30denní lhůta k podání žádosti o vyškrtnutí ze soupisu již uběhla. Za takové situace už neexistuje žádná jiná možnost, než se domluvit s exekutorem na platbě dle jeho představ, nebo se s majetkem rozloučit.

Závěrem

Oddlužení je zcela jistě pro mnoho dlužníků východiskem z jejich situace. Na místě je však velká obezřetnost, jelikož zákon bývá často nejasně čitelný a jeho výklad v praxi se různí. Uvěřit mýtům, šířeným nejen médii, ale často i některými poradenskými společnostmi či právníky, může v konečném důsledku znamenat citelnou újmu nejen pro dlužníka samotného, ale také pro celou jeho rodinu.

Pamatujte, že termín „pozastavený výkon exekuce“ znamená pouze to, že není možný pouze samotný prodej majetku. Úkony jako soupis majetku v místě výskytu dlužníka jsou však zcela běžné. 

Uvažujete o oddlužení, ale nechcete své blízké ohrozit mobiliární exekucí? 

Pomůžeme vám zorientovat se v této složité problematice. Vyplňte kontaktní formulář na našich stránkách a my vám do 48 hodin poskytneme bezplatnou analýzu vaší situace.

V případě potřeby a vašeho zájmu pak zajistíme i kompletní zabezpečení majetku blízkých dlužníka s garancí 10letého bezplatného právního servisu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Vzory smluv ke stažení ZDARMA

  Stáhněte si ZDARMA vzory smluv, které vám budou nápomocny při řešení těchto právních úkonů:

  Návrh na zastavení exekuce

  Návrh na částečné zastavení exekuce

  Návrh na odklad exekuce

  Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku