Proti mobiliární exekuci

s garancí 10 letého bezplatného právního servisu

Právní ochrana majetku a její význam pro stabilizaci sociálního prostředí dlužníka

Nedotknutelnost domovů v ohrožení

Každý den jsou domovy dlužníků a jejich rodin narušeny prostřednictvím mobiliárních exekucí, které provádějí soudní exekutoři. I přes poslední změny v exekučním řádu české zákony stále umožňují tuto praxi, která zasahuje do soukromí občanů. Situace zatím zůstává bez nápravy, což vyvolává otázky o ochraně práv jednotlivců.

Práva exekutora při přístupu do obydlí

Exekutor má právo získat přístup do jakýchkoliv prostor, kde se dlužník nachází, a to i bez stálého pobytu v daném místě. Pro získání tohoto přístupu postačují pouhé indicie. Tento proces může vést k tomu, že rodinní příslušníci dlužníka, kteří se dluhu přímo netýkají, se ocitnou v nechtěné situaci, kdy jsou nevědomky zatáhnuti do exekučního řízení.

  • Program Právní ochrana majetku (POM) napomáhá dlužníkům zůstat ve svém sociálním prostředí bez nutnosti uzavírat skryté podnájmy, což přináší úsporu nákladů a snižuje finanční zátěž.
  • Díky možnosti setrvat na známé adrese je dlužník lépe dostupný pro exekutory, což umožňuje efektivnější splácení dluhů.
  • Tento přístup nejenže zabraňuje rodinným konfliktům spojeným s možným zabavením majetku, ale také posiluje podporu rodiny, což dlužníkovi umožňuje se lépe soustředit na splácení svých závazků a postupné vymanění se z dluhové pasti. Program POM tak přináší nejen finanční, ale i sociální ochranu.

Exekutor má právo vstoupit do místa, kde se dlužník nachází, a to:

  • Bez konkrétního soudního rozhodnutí pro prohlídku na dané adrese.
  • Bez přítomnosti policie, což někteří exekutoři mohou využívat jako strategii zastrašování.
  • Bez nutnosti informovat majitele nemovitosti nebo majitele vybavení v ní.
  • Bez předchozího upozornění, často s využitím prvku překvapení.
  • Kdykoliv mezi 6:00 a 22:00 hodinou, včetně svátků, případně i opakovaně.

Omezené právo rodiny dlužníka při exekuci

V případě exekuce mohou rodinní příslušníci dlužníka čelit obtížím při obraně svých práv. Jediná možnost, jak prokázat vlastnictví movitého majetku v domácnosti, vyžaduje předložení konkrétních dokladů, jako jsou faktury na jméno nebo výpisy z účtu. Většina běžného vybavení domácnosti tyto dokumenty často nemá, což poškozené činí zranitelnými vůči nátlakovým metodám exekutorů. Ti tuto situaci využívají k výkonu tlaku na blízké dlužníka, kteří obvykle podléhají nátlaku a stanou se tak nechtěnými plátci dluhů a často se i sami zadluží. 

Cíl programu Právní ochrana majetku 

Hlavním účelem programu Právní ochrana majetku je poskytnout ochranu osobám, které jsou nevinně ohroženy exekucí svého majetku v důsledku finančních problémů blízkých osob, jako jsou synové, dcery, rodiče nebo přátelé. Tito jedinci, i když sami nejsou dlužníky, mohou zažívat návštěvy exekutorů a s tím spojené ponížení při prohledávání jejich domovů a zabavování majetku kdykoliv mimo dobu nočního klidu. Program POM je zde proto, aby jim poskytl nezbytnou právní ochranu a minimalizoval dopady těchto situací. Navíc jako jediní v ČR garantujeme 10 letou bezplatnou právní pomoc v neomezené výši. 

Potřebujete ochránit domov před exekutory, nebo poradit po telefonu?

Přínosy projektu "Právní ochrana majetku"

Projekt Právní ochrana majetku umožňuje dlužníkům setrvat v domácnosti spolu se svými rodinami bez obav z ohrožení jejich majetku. Toto opatření je prospěšné pro všechny zúčastněné strany a poskytuje klidnější a bezpečnější prostředí pro rodiny.

Pokud máte zájem o právní ochranu svého majetku, vyplňte náš kontaktní formulář. Vaše situace bude detailně prozkoumána, abychom zjistili možnost a pravděpodobnost exekutorské návštěvy. Následně vám nabídneme bezplatnou a nezávaznou konzultaci, kde vás seznámíme s možnostmi ochrany a dalšími kroky.

Nezapomeňte, že je důležité jednat včas, ideálně ještě před příchodem exekutora. Jak praví staré přísloví: "Štěstí přeje připraveným."

© Copyright 2012-2020 CFF s.r.o. Další zdroje a citace mohou pocházet z cs.wikipedia.org i z médii viz odkazy pod články. Vyplněním kontaktního formuláře dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a to pro společnost CFF s.r.o., která tímto veřejně prohlašuje, že tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty nikomu dalšímu krom straně zůčastněné na řešení, kterými mohou být pouze smluvní partner, nebo advokát. Děkujeme za projevenou důvěru.