Exekuční řád

"pod lupou našich právníků"

Mnoho lidí po novelizaci čeká na zastavení bezvýsledných exekucí. Většina marně!

Co tedy skutečně přináší novelizace exekučního řádu v roce 2021

Aktualizovaný článek za dne 1. 11. 2022.

Zastavování bezvýsledných exekucí po 6 letech

Zákonodárci pro zastavení bezvýsledných exekucí počítají s šestiletou lhůtou. Po této lhůtě by měl exekutor za určitých podmínek bezvýslednou exekuci zastavit. Výjimku mají exekuce na výživné a náhrady újmy za ublížení na zdraví. Nynější šestileté exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023. Má to však háček.

Bezvýsledná exekuce se může ještě dvakrát prodloužit, její maximální délka nesmí přesáhnout 12 let. Podmínkou prodloužení je sice povinná záloha věřitele na náklady exekuce, ale ministryně spravedlnosti už dříve uvedla, že částku stanoví ministerská vyhláška v rozmezí 300 - 500 korun. Je to tedy spíše symbolická částka. Dá se proto předpokládat, že velká část exekucí zastavena nebude a jejich výkon bude i nadále pokračovat.

Zastavování bezvýsledných exekucí po 12 letech

Bezvýsledné exekuce, kde nebylo vymoženo ani pár tisíc korun na náklady exekuce a jsou starší 12 let budou zastaveny bez dalšího.

Jen nepatrnou část dlužníků exekutor za 12 let nedostihl. Tady se počítá za "vymoženou" i jakákoli suma zaplacena někým blízkým kdo se tím například snažil zabránit mobiliární exekuci ve svém domě. Například rodiče u kterých měl dlužník doručovací adresu a pod. Blízcí dlužníka, kteří neměli s dluhem nic společného, tímto počinem znemožnili dlužníkovi zastavení jeho exekuce a ten o tom ani nemusí vědět.  Mobiliární exekuce se tak stává dalším prostředkem jak tuto 12 letou lhůtu narušit.

Proti exekucice

Jak je to s omezením mobiliárních exekucí?

Právě mobiliární exekuce jsou nechvalně známé jako nátlakový prostředek s přesahem i na rodinu dlužníka. Tento trend pokračuje i přes občasné stíhání exekutorských vykonavatelů a kárné žaloby se spíše symbolickými sankcemi. Omezení mobiliárních exekucí je krásný titulek pro voliče, kteří bohužel často nečtou dál, nebo i když čtou, tak obvykle nemohou porozumět složitému kontextu.

Pojďme se proto podrobněji podívat na další souvislosti a co je tzv. „mezi řádky“.

Co tedy omezení mobiliárních exekucí

po roce 2021 přináší?

Určitě můžeme jen kvitovat, že došlo k omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně postižených lidí a dluhů z dětství.

Dobrou zprávou je také to, že až na malé výjimky (dluhy z výživného a z trestné činnosti) se zastaví všechny dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 Kč. Tady srozumitelnost i jednoznačnost výkladu končí.

Novela exekučního řádu zavádí nově možnost dlužníka odvrátit mobiliární exekuci, pokud mu bude prováděna srážka ze mzdy či jiných příjmů a písemně vyrozumí exekutora, že bude dobrovolně v závislosti na výši svých příjmů hradit každý měsíc 1500 až cca 7000 korun ze svého životního minima (tedy druhou třetinu ze svých příjmů).

Níže si vysvětlíme jaké má tato zdánlivá výhoda nevýhody 

Možnost platit ještě minimálně 1500,-Kč nad rámec zákonných srážek za každou exekuci kvůli odvrácení mobiliární exekuce bude logicky nutit dlužníky k dalšímu půjčování, případně i k jiné už nelegální činnosti, protože z té legální dlužník už tak splácí maximum a zůstává mu na živobytí pouze nezabavitelné minimum. Zde se logicky nabízí otázka. Který člověk bude legálně pracovat, aby mu zbylo pro rodinu a děti mnohem méně, než je životní minimum, aby odvrátil riziko mobiliární exekuce?

Co je a co není luxusní věc nelze určit na místě

I když bude dlužník splácet nemalé částky nad rámec nezabavitelného minima, tak mobiliární exekuce se u něj bude vždy týkat luxusnějších věcí, které je exekutor povinen zpeněžit. Z toho plyne, že exekutoři budou i v takových případech nadále vstupovat do prostor kde dlužník přebývá, protože jinak by nezjistili, zda se v onom místě nevyskytuje i něco luxusnějšího.

Háček je ale ve výkladu, co už je a co ještě není „luxusnější“, přičemž dosavadní praxí exekutorských vykonavatelů je „preventivně“ brát věci do soupisu, pouze na základě svého zdání, protože oni přece nejsou soudními znalci, aby určili hodnotu věci. Tady nepomůže ani vodítko, kdy se za luxusní považuje věc přesahující hodnotu 36 násobku měsíční splátky. Pokud se tedy vykonavatelům bude zdát televize, nebo notebook luxusnější, tak na místě s tím nic nenaděláte. Až v následném řízení máte „právo“ prokazovat, že tomu tak není. Důkazní břemeno je samozřejmě na straně majitele movité věci, nikoli na straně exekutora.

Novela vůbec neřeší

Krom teritoriality, neřeší novela ani samotné oprávnění exekutorů vstupovat kdykoli mezi 6-22 hodinou do prostor, kde přebývá dlužník. Bez přítomnosti majitelů nemovitosti a hlavně bez konkrétního soudního rozhodnutí, kterým by bylo nezávislým soudem řádně odůvodněno porušení domovní svobody zejména ostatních osob, kteří s exekucí dlužníka nemají nic společného. Exekutoři nyní vstupují do obydlí jen na základě vlastního šetření, které často přizpůsobují hlavnímu účelu a tím je zisk.  

Velmi časté jsou i případy kdy byla provedena mobiliární exekuce například u babičky dlužníka, kde dlužník občas přebývá třeba i proto, že se o ní stará. Ta musí následně po vzetí věci do soupisu složitě prokazovat často i nemožné, a to že každá věc obvykle stará i desítky let na kterou není doklad je její.

Z velké části to i nadále budou právě blízcí dlužníka, kdo bude za každou exekuci svého bližního platit i zmíněné měsíční splátky nad rámec nezabavitelných peněz, aby odvrátili mobiliární exekuci svého majetku.

Důležité shrnutí závěrem:

Zastavení nevymahatelných exekucí je určitě krok správným směrem, ale je třeba se vejít do šablony, kterou nastavili zákonodárci. Doporučujeme vše předem konzultovat a analyzovat. Podle schváleného „omezení mobiliárních exekucí“ si každý exekutor, který nebude „líný“ poslat k dlužníkovi, či jeho blízkým svého vykonavatele, získá zcela legálně další peníze již nad rámec nezabavitelného minima. Dlužník je zcela logicky nemůže získat legálně, může si pouze znovu půjčit, nebo se zadluží jeho blízcí.

Zároveň se jakoukoli platbou, nebo úspěšným zpeněžením movitých věcí (třeba i u zmíněné babičky, která neprokáže opak) dlužníkovi znemožní zastavení exekuce pro bezvýslednost i nemajetnost.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a neustále hrozící teritorialitou, která by měla zamezit obchodu s dluhy se dá předpokládat, že mobiliární exekuce budou exekutory prováděny bohužel ještě více než doposud. 

Pokud by jste ani po trojím přečtení článku nepochopili širší souvislosti, nejste v tom sami, protože i sama Exekutorská komora na svých stránkách přiznává že: „Některé schválené změny si odporují, a proto bude velmi složité všechna nová pravidla uvést do praxe.“ Jaká bude praxe exekutorů? Nejdříve vše podle výkladu exekutora a až následně po mnoha soudních sporech možná vzejdou nějaké judikáty a pravidla, případně si počkáme na další novelizaci.

O tom svědčí i vyjádření mnoha politiků, kteří nový exekuční řád považují opět schodně za „vykostěný“.  Kritikou nešetří předseda klubu SPD Radim Fiala, s výsledkem novely nebyl spokojený ani Lukáš Kolářík (Piráti) , Kateřina Valachová (ČSSD) řekla, že sociální demokraté jsou z výsledku zklamáni a zděšeni, podle místopředsedy poslaneckého klubu KSČM Leo Luzara je návrh po přijatých úpravách pokrytectvím a i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že z výsledku není nadšená. Také neziskové organizace dlouhodobě kritizující obchody s dluhy, díky kterým neúměrné exekuce často vznikali hodnotí novelu spíše jako částečnou nápravu.

Jak z toho ven? Jak se orientovat? Kdy ještě je vhodné splácet, ale bez rizika mobiliární exekuce u blízkých? Kdy je lepší insolvence? Kdy naopak „vsadit“ na zastavení exekuce pro bezúčelnost, či nemajetnost?  Na tyto, ale i další otázky dostanete u nás odpověď bezplatně po krátké telefonické analýze. Tu si zajistíte pouhým vyplněním krátkého kontaktního formuláře na našich stránkách. Jsme tu s vámi již téměř 10 let a né všechny služby máme zpoplatněné.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme

Ať už uvažujete o oddlužení, zastavení exekuce, nebo se chcete přesvědčit o kvalitě vašeho stávajícího zabezpečení, doporučujeme přečíst další naše články, kde naší právníci poukazují na různé mýty a tzv. "zadní dvířka" v zákonech. 

Potřebujete ochránit domov před exekutory, nebo poradit po telefonu?

Nechte si zpracovat analýzu rizik ve vašem konkrétním případě. Telefonické konzultace jsou u nás již od roku 2012 stále ZDARMA.

© Copyright 2012-2020 CFF s.r.o. Další zdroje a citace mohou pocházet z cs.wikipedia.org i z médii viz odkazy pod články. Vyplněním kontaktního formuláře dávám souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a to pro společnost CFF s.r.o., která tímto veřejně prohlašuje, že tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty nikomu dalšímu krom straně zůčastněné na řešení, kterými mohou být pouze smluvní partner, nebo advokát. Děkujeme za projevenou důvěru.