Novelizace Exekučního řádu 2015

V čem je posun k lepšímu?

Cílem novely byla zejména vyšší ochrana nezadluženého z manželů při exekuci. Novelizací se změnily ustanovení občanského soudního řádu a exekučního řádu. Z exekuce by nově měla být vyňata polovina finančních prostředků na bankovním účtu nezadluženého manžela, vždy však nejméně dvojnásobek životního minima. Po novelizaci by tak mohla rodina platit běžné výdaje, jako například inkaso či školné, alespoň z účtu druhého manžela, který exekuci nezavinil a často o ní ani nevěděl.

Na základě novely budou také muset soudy a exekutoři vždy zohlednit skutečnost, že společné jmění manželů bylo zúženo či jinak upraveno smlouvou, nebo rozhodnutím soudu. To však pouze za předpokladu, že příslušná smlouva o úpravě společného jmění manželů bude zapsána ve veřejném seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Tento seznam vede od začátku roku 2015 Notářská komora. Všem změnám budeme věnovat větší pozornost, až nabude zákon účinnosti.

Co v novelizaci chybí?

Ani tentokrát se občané nedočkali změny, která by zabránila porušování domovní svobody blízkých povinného (rodiče, děti, přítel, přítelkyně) aby slušní lidé, jenom proto, že u nich přebývá povinný, nepřicházeli o svůj vlastní majetek, tedy vybavení domova a nemuseli dokazovat, kdy a jak své věci získali, což je obvykle z větší části téměř nemožné. Žádná změna k tomu, aby se lidé nemuseli bát příjmout domů někoho s „cejchem“ povinný, když už často nemá jinou možnost, protože o vše přišel.

Jak se tato zlomková „humanizace“ odrazí v praxi exekutorů?

Exekutoři již nyní svorně argumentují sníženou vymahatelností, kterou si budou kompenzovat jinak. Předesílají také cestou Exekutorské komory, že si jakékoli omezení budou kompenzovat častějšími návštěvami v místech, kde se povinný zdržuje. Tedy právě nejcitelnějším zásahem do práv a svobod občanů, kterým je denně porušována „nedotknutelnost obydlí“. Toto by ovšem bylo zcela v pořádku, pokud by šlo skutečně jen o věcí povinného a ne majetek jeho blízkých, u kterých byť jen občasně povinný přebývá.

Citace z oficiálního stanoviska České exekutorské komory

Manželé dlužníků, exekutorská zástavní práva

Další změny, které se promítnou do vymahatelnosti pohledávek, souvisejí s návrhem č. 337, který je nyní v Senátu. (aktualizace: 4. června podepsáno prezidentem republiky s účinností od 15 dne po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR) Vítají ho zejména manželé dlužníků. V soudním výkonu rozhodnutí ani exekuci už nebudou prováděny srážky z jejich mzdy, nebude postihováno jejich stavební spoření ani penzijní připojištění. „Tento zákon ale sníží šance věřitelů na uspokojení jejich pohledávky. Bude jim trvat déle, než se domůžou svých soudem přiznaných nároků. Navíc souběžně s prodloužením řízení bude úměrně růst i dluh o úroky z prodlení a podobně,“ upozornila Mgr. Pavla Fučíková s tím, že řízení pak bude prováděno jinými způsoby, které řada lidí vnímá jako invazivnější. „Nebude-li možné provést exekuci nebo výkon rozhodnutí primárními způsoby tzv. od stolu, zákon ukládá využití prostředků, mezi které patří soupis movitých věcí. To samozřejmě znamená přítomnost zaměstnance exekutorského úřadu na místě, kdy se dlužník zdržuje nebo kde má uloženy své věci. Přijetí tohoto ustanovení v podstatě zve soudní exekutory k návštěvě domácností dlužníků.“ Může se tak neúměrně zvýšit počet mobilárních exekucí, což je ze širšího hlediska celospolečensky nežádoucí.

A co z toho všeho plyne?  Exekutoři bohužel vnímají omezení svých oprávnění jako pozvánku k častějším mobiliárním exekucím.

Je politování hodné, že v novele exekučního řádu není jediná zmínka o tom, že by se tento způsob výrazného zásahu do práv a svobod občanů měl alespoň nějak omezit, či zkultivovat. Minimálně ve vztahu k nedlužícím blízkým povinného by se patřilo, aby článek 12. odst. 1. Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy o nedotknutelnosti obydlí platil i pro české exekutory, alespoň v té míře, jako pro policii. Do té doby nezbývá, než zabezpečit svůj majetek předem, tedy preventivně. Čekat, až se exekutor, resp. jeho vykonavatelé začnou probírat vašimi věcmi a poté spoléhat na „právo“ podat si Žádost o vyškrtnutí, o které rozhoduje ten samý exekutor, proti kterému v podstatě směřuje, je stále velkým hazardem.

Skutečnost, že se nejedná pouze o plané výhrůžky dokazují také naše statistiky, kdy ve srovnání s minulým rokem došlo již v květnu k navýšení počtu kontaktních formulářů od nedlužících blízkých, které právě navštívil exekutor o téměř 20%. Podotýkáme jen, že v těchto případech je již na preventivní zabezpečení pozdě a zbývá jen zmíněné „právo“ dokazovat a soudit se.

V případě zájmu o vyhodnocení Vaší situace a rizik, nebo o preventivní zabezpečení před řáděním exekutorů ve vaší domácnosti nás kontaktujte. Po předchozím objednání máte možnost přesvědčit se o naší profesionalitě a odbornosti zdarma a nezávazně. Cenu za 10-letou ochranu i s garancí bezplatného právního servisu Vám stanovíme i s přihlédnutím k Vaší situaci. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Vzory smluv ke stažení ZDARMA

  Stáhněte si ZDARMA vzory smluv, které vám budou nápomocny při řešení těchto právních úkonů:

  Návrh na zastavení exekuce

  Návrh na částečné zastavení exekuce

  Návrh na odklad exekuce

  Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku