Mobiliární exekuce opět na vzestupu!

Proti exekuci

Tolik obávané „mobiliární exekuce“ prováděné často drasticky až za hranou zákona i domovech blízkých dlužníka se opět dostali do popředí.

Tentokrát exekutoři vyjadřují svou nespokojenost s rostoucím limitem nezabavitelných částek z mzdy dlužníků. Sdílí názor, že bude nutné uskutečnit více mobiliárních exekucí. PROČ?

Za prvé

 • “Dlužníci nám stále dluží peníze, ale my z toho nic nemáme,“ stěžují si věřitelé. Systém srážek ze mzdy se zdá být stále méně efektivní a srážky často nestačí ani na pokrytí nákladů exekutora.

Za druhé

 • Nezabavitelné částky z mzdy dlužníků se každým rokem zvyšují. Tímto tempem se věřitelům vracejí jejich peníze zpět výrazně pomaleji, někteří dokonce přestávají dostávat jakékoliv platby. „Je nezbytné změnit současný systém srážek,“ tvrdí exekutoři.

Za třetí

 • Pokud nebude možné provádět srážky ze mzdy v dostatečné míře, přejdou exekutoři k drastičtějším metodám exekuce. Zástupci exekutorské komory se shodují na potřebě přepracovat současné nastavení srážek ze mzdy. Srážky jsou považovány za „měkkou“ metodu vymáhání dluhů a pro dlužníky představují nejjednodušší způsob splácení. Avšak tato metoda je kvůli rostoucím nezabavitelným částkám stále méně účinná.

Nutno dodat, že mobiliární exekuce se v hojné míře provádějí i nyní. A to i přes to, že dlužník splácí. Zákon totiž říká, že exekutor je povinen postupovat co nejrychleji a nejefektivněji a mobiliární exekuce bývají tak efektivní, že si dlužník i rodina často půjčí desítky tisíc korun, jen aby nepřišli o vybavení domácnosti.

Proti exekuci

Už od roku 2012 chráníme majetek blízkých dlužníka. Je to jediný systém účinné prevence proti mobiliární exekuci u vás doma s garancí na 10 let. Své rozhodnutí bezplatně se poradit neodkládejte. Může vás to stát hodně času, nervů a také peněz.

Co je mobiliární exekuce, nejčastější mýty o tom co proti ní funguje, co všechno si exekutor zjistí, jak postupovat při stížnosti na exekutora a mnoho dalších informaci si přečtěte na našich stránkách v sekci “články” Pokud je to pro vás nesrozumitelné, požádejte o konzultaci a analýzu Vaší situace, která je u nás stále ZDARMA na www.pravniochranamajetku.cz

 • Vzory smluv ke stažení ZDARMA

  Stáhněte si ZDARMA vzory smluv, které vám budou nápomocny při řešení těchto právních úkonů:

  Návrh na zastavení exekuce

  Návrh na částečné zastavení exekuce

  Návrh na odklad exekuce

  Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku