Proti mobiliární exekuci 

s garancí 10 letého bezplatného právního servisu

Účel a přínos  "právní ochrana majetku"

- Mobiliárními exekucemi je vykonavateli každodenně porušována nedoktnutelnost obydlí nejen dlužníků, ale zejména blízkých dlužníka. 

Exekutor má totiž právo sjednat si přístup do všech prostor, kde dlužník "přebývá" a ze zákoná nemusí vůbec v praxi se však jedná spíše o záminku a chabě odůvodněné domněnky. 


  • POM přispívá ke stabilizaci sociálního prostředí dlužníka. Dlužník ( aby neohrožoval své blízké ) si neplatí další (často skrytý) podnájem, což sníží jeho náklady.
  • Dlužník, který se může zdržovat v místě svého bydliště je dobře dohledatelný i pro samotného exekutora a tomu může splácet prostředky, které by jinak musel vynaložil na provoz skrytého podnájmu a dojíždění za rodinou.
  • Místo výčitek rodiny z ohrožení, či dokonce ze zabavení jejich majetku, nemusí riskovat vyloučení z rodiny, naopak cítí jejich podporu. Pak může více vydělávat i splácet. To vše tedy ve výsledku tvoří mnohem lepší podmínky dostat se z tzv. dluhové pasti. Program POM má proto i sociálně ochranný charakter.

-  Bez trvalého pobytu dlužníka, kdy stačí, že dlužník u Vás jen občasně přebývá, nebo má exekutor k tomuto důvodné podezření, často na základě šetření.  Více v našem článku "Co všechno si o vás exekutor může zjistit"


Exekutor může vstoupit na místa výskytu dlužníka:

- Bez konkrétního rozhodnutí soudu, které by se vztahovalo k prohlídce vašich prostor na vaší adrese. 

- Bez přítomnosti, či asistence policie. Často to však exekutoři používají jako velmi účinnou výhružku. 

- Bez přítomnosti vlastníků nemovitosti, nebo vlastníků vybavení v nemovitosti.

- Bez předchozího upozornění, většinou využívají momentu překvapení.

- Kdykoli mezi 6 a 22 hodinou včetně svátků a třeba i opakovaně. 

Jediné právo blízkých dlužníka je v následném řízení, nebo před soudem prokazovat vlastnictví ke každé jedné věci v nemovitosti a to se úspěšně podaří jedině s dokladem na jméno, nebo výpisem z účtu, což je u  většiny vybavení domácnosti nemožné.  Toho jsou si exekutoři vědomi a používají to obratně jako velmi účinnou nátlakovou metodu na blízké dlužníka, byť s dluhem nemají nic společného.  

Účelem POM je tedy ochránit ty, kteří jsou ohroženi exekucí svých věcí, ve svém domově pouze proto, že mají ve svém okolí dlužníka. Je to nejčastěji jejich syn, dcera, rodiče, či přítel. Lidé kteří  nic nedluží,  přesto musí strpět návštěvu exekutora a následné ponížení při prohledávání jejich domova a zabavování věcí kdykoli krom doby nočního klidu.

Přínos projektu "Právní ochrana majetku"

Pokud se dlužník může zdržovat v místě bydliště u své rodiny, aniž by svoji přítomností ohrožoval jejich majetek má tedy význam a přínos pro všechny strany.

V případě zájmu o právní ochranu majetku vyplňte kontaktní formulář, následně bude vaše situace komplexně vyhodnocena, zda a jaká je pravděpodobnost návštěvy exekutora ve vašem konkrétním případě. Poté si můžete sjednat bezplatnou a nezávaznou konzultaci, na které budete seznámeni s dalším postupem. 

Vše se však musí připravit včas a tedy ještě před příchodem exekutora. I tady platí známé přísloví, že  "Štěstí přeje připraveným"

Potřebujete nezávaznou a bezplatnou konzultaci?