Prezident Michal Horáček

Volíme č. 2. Lidskost a spravedlivější právní prostředí 

Vážení přátelé, klienti a příznivci našeho projektu,

   v následujících dnech se bude rozhodovat o volbě našeho prezidenta. Až doposud jsme vždy stáli stranou veřejného dění, neboť naše služby jsou zaměřeny na pomoc lidem v těžko řešitelných situacích a právě tomu odpovídá i dosavadní skladba našich článků. Toto je však naprostá výjimka, kdy již nelze stát stranou, protože kdyby bylo více takových lidí, jako je pan Michal Horáček, bylo by také mezi lidmi mnohem méně nespravedlnosti a problémů, třeba i těch které sami pro lidi řešíme prostřednictvím našich služeb.

Celý náš tým, naši přátelé i rodiny se proto rozhodly aktivně zapojit všemi silami do podpory podle nás nejvhodnějšího kandidáta na prezidenta ČR v roce 2018, pana Michala Horáčka. Proč?

Volba nezávislého prezidenta v době, kdy se stále více hloubí dno politické kultury a omezují se pod různými záminkami jako "pro bezpečnost" apod. práva občanů, zneužívají úřady a instituce je nyní ještě více důležitá než kdy jindy.

Michal Horáček
Michal Horáček

Ať už bude vláda s Andrejem Babišem, nebo později i bez něj, jedině silný, moudrý, neúplatný a nevydíratelný a na nikom nezávislý prezident, může být záchrannou brzdou proti zneužívání práva silnými lobbistickými skupinámi ovládajícími politiky a hájící jen své zájmy, dalšímu omezování svobod, šikany občanů státem a ohýbání ústavy.

Pan Michal Horáček nás všechny přesvědčil, že je jediný, kdo splňuje všechna kritéria a je schopen nejen důstojně reprezentovat naši zemi ve světě, ale především je nesmírně lidský a empatický k potřebám a starostem lidí. Nestojí za ním lobbistické skupiny a nikdo jej neplatí, má nejtransparentnější kampaň. Pan Michal Horáček věnoval rok a půl svého života prezidentské kampani, kterou si navíc hradí sám ze svých zdaněných prostředků. Několikanásobně větší část peněz však věnoval již dříve právě na pomoc potřebným. Je pro nás především "člověkem".

Apelujeme proto na všechny lidi, nenechte se ovlivnit demagogií, neověřitelnými "argumenty" siláckými prohlášeními, ani přisluhovači demagogů, ale místo toho sledujte přímé diskuse uchazečů, jak kdo reaguje, jaké má názory, proč vlastně kandiduje, co chce udělat pro lidi, kdo za ním stojí, kdo jej podporuje a jakým způsobem si to po volbách nejspíš vybere i s úroky atd. Přemýšlejme v širších souvislostech a nekonzumujme jen mediálními profesionály připravené fráze, nebo PR články a rozhovory šité na míru zadavateli.

Za zhlédnutí stojí například (jindy nesledovatelná a silně prozemanovská) Aréna Jaromíra Soukupa ze dne 2. 1. 2018, kde dva pozvané prezidentské kandidáty sice zastupuje fíkus, tento fíkus však poslal do studia jiný prezidentský kandidát po své "spojce". Jediným z pozvaných kandidátů, který se osobně zúčastnil a čestně se utkal, byl právě Michal Horáček a to i přesto, že věděl, že to nebude férová aréna, každý proti každému a moderátor proti všem, ale všichni společně proti Horáčkovi, vč. tohoto prozemanovského moderátora s cílem, znemožnit pana Horáčka v očích voličů. Jak si s tím pan Horáček poradil prostě musíte vidět sami. Nás přesvědčil svými činy, že je nejen lidský, ale také moudrý i pohotový v umění otočit cílený útok zpět s vtipem a grácií. Odkaz ke zkopírování je zde: www.youtube.com/watch?v=SYxQrT9DT-c 

Každého kdo s námi souhlasí, prosíme, sdílejte, sdílejte, sdílejte, protože pokud chcete něco udělat pro svoji zemi, tak možnost šířit dobré věci a dobře zvolit svoji budoucnost, ve které budete žít máte právě teď.

Sledujte stránky Michala Horáčka a jak můžete pomoci na: www.michalhoracek.cz

Pro zájemce z Prahy a okolí máme k dispozici plachtu Silní lidé, hrdá země s Michalem Horáčkem o rozměru 2x1 m . Převzetí po domluvě na tel: +420 721 21 10 00, kontaktujte sms zprávou.

V prezidentských volbách proto zvažte možnost volit pana Michala Horáčka - č. 2 na volebním lístku. Kandidáta, který podporuje spravedlivý systém v České republice.

JKL