Offshore spol. a jejich výhody

Podnikáme v ČR, aneb proč využit offshore spolecnosti


Podnikání v České republice s sebou nese mnoho byrokratických překážek. Pokud byste přemýšleli o tom, zda na vaše povinnosti nezapomenou příslušné úřady, pak můžete být ujištění, že například o martyrium s vyplňováním daňového přiznání rozhodně nezůstanete ochuzeni

Podnikatelský život v tuzemsku je zatížen množstvím leckdy nesmyslných nařízení a neustále se měnící legislativou. Řešení však existuje. Můžete totiž začít podnikat v zahraniční podle právního řádu tamního. A nebude to od vás vyžadovat příliš úsilí.

Co jsou to offshore společnosti a  jejich výhody?

Jsou to zahraniční společnosti, které podnikají podle legislativy té země, v níž byly založeny. Vztahují se tedy na ně i veškerá patřičná práva i příslušné povinnosti.

Takovýto koncept nám pak umožní takzvanou daňovou optimalizaci, to znamená, že daň se tak muze platit i paušálně a její sazba je velmi nízká. Další výhodou je i absence základního kapitálu, nebývá ani vyžadována povinnost v podobě vedení účetnictví, mine vás zmíněné nikterak populární daňové přiznání nebo provádění auditu. Stejně tak do podnikání nevstupuje žádnými regulacemi stát. Takové destinace zkrátka zajišťují pro podnikatele stabilní prostředí, anonymitu a daňovou optimalizaci.

Pozor, v takovémto případě se tedy rozhodně nejedná o jakékoli ilegální aktivity, podnikání v zemích s takto nastavenými podmínkami využívá pouze zákonné možnosti. 

Mezi nejoblíbenější lokality v takzvaných daňových rájích patří například Irsko, Belize, Seychelly, stabilně si popularitu drží Velká Británie, ale také Kypr, Lucembursko, Monako či USA. Zahraniční společnost v jedné z těchto zemí může navíc citelně přispět ke zvýšení vaší podnikatelské prestiže. Obchodním partnerům mimo ČR je zkrátka tuzemské s.r.o. velkou neznámou a takováto právní forma podnikání pro ně nepůsobí příliš důvěryhodně.

Založení bankovního účtu

Samozřejmě ovšem nestačí mít založenou společnost. Je nutné znát příslušné právní normy a navrch předem podrobně analyzovat svůj podnikatelský záměr, abyste měli jistotu, zda se pro vás offshore podnikání vůbec hodí a můžete využít všech jeho benefitů. A pokud ano, tak kterou destinaci optimálně zvolit. Proto je vhodné se předem obrátit na odborníky, kteří vám se založením společnosti a všemi dalšími náležitostmi pomohou.

Jednou z poměrně přísně invidualizovaných procedur, kterou obnášejí počátky podnikání, je také založení bankovního účtu. Každá země k tomuto úkonu přistupuje odlišně, je tedy nezbytné znát požadavky konkrétního státu. Zásadním kladem je, že jsou vaše finanční prostředky stoprocentně v bezpečí před problémy v podobě exekuce, která vás může připravit o doslova veškeré prostředky na život. Bankovní účet si můžete otevřít v první řadě na své vlastní jméno nebo i na společnost.

Budete muset také přiložit potřebné doklady. Ty se samozřejmě liší podle jednotlivých bank, v zásadě bude ovšem nutný doklad totožnosti, také bude banka požadovat ověření vaší adresy. Budete-li požadovat podpisové právo k účtu, čekají na vás rovněž i bankovní reference, plus další dokument charakterizující osobu, například reference na vas.

Ochrana majetku a soukromí

Je další kapitolou podnikatelského života. Celá řada zemí na rozdíl od České republiky, kde má veřejnost standardně přístup k údajům v obchodním rejstříku, umožňuje anonymitu vlastníka. Ten má plně zachovanou kontrolu nad svou společností, přesto jsou ovšem chráněny jeho vlastní zájmy. U nás zmizela počátkem roku 2014 jedna z mála možností, jak svoje vlastnictví udržet v utajení v podobě anonymních akcií na majitele.

Pokud tedy v současnosti chcete chránit vlastní majetek, ale také i zdraví a životy svoje i svých nejbližších, musíte se uchýlit k možnosti jiné. Opět je tak na místě uvažovat o tom, zda svoje podnikání nepřesunout tam, kde panují znatelně příznivější podmínky. A využít i například možnosti tzv. nominee člena statutárního či kontrolního orgánu. Ti jsou do své funkce dosazeni za poplatek, figurují zapsaní v listinách i registrech a vykonávají pokyny přesně podle požadavků klienta. On sám ovšem zůstává skryt. Vzájemný vztah je samozřejmě ošetřen smluvně, jsou tak přesně vymezena práva i povinnosti.

V tomto bodě je rovněž nanejvýš vhodné se obrátit na společnost, která se na zakládání a správu offshore společností specializuje, protože ona je schopna do funkce dosadit adekvátně zodpovědnou a seriózní osobu, kterou má dokonale prověřenou. Takovému zástupci můžete naprosto svěřit svou důvěru a soustředit se namísto jednání s úřady čistě na svoje podnikání.

Potřebujete nezávaznou konzultaci?